Bahçelievler Deneme Lisesi İzci Grubu, kampların yanı sıra “Topluma Hizmet” parolasını benimsemiş ve çeşitli yardım projeleri ile yaraları sarmayı görev edinmiştir. Yapılan proje çalışmalarının tamamı, Deneme Lisesi İzci Grubu’nun kendi bünyesinde oluşturduğu ve hiç bir kurumun yada kişinin maddi bağışını kabul etmeksizin, izcilik bünyesinde yaptırılar arma, rozet vb. malzemelerin satışından elde edilen birikimlerle ve izcilerin kendi fiziksel güçleri ile gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, 1982 yılında “Ankara Çubuk İlçesi Akkuzu Mevkii Sağlık Evi Onarımı” yapılmış, “Kuva-yi Milliye İlköğretim Okulu”, “İncesu Köyü İlköğretim Okulu”, “Elmadağ Çocuk Tutukevi”, “Kıbrısçık Köyü İlköğretim Okulları”na kütüphaneler oluşturulmuş ve yine bu yerlere Atatürk Büstü ve Atatürk Köşeleri yapılmıştır. (Kıbrısçık Köyü İlköğretim Okulları hariç.) Gidilemeyen bölgelerdeki okullara da kitap ve kırtasiye malzemeleri gönderilmiştir.

Grubumuz Lider kadrosu 1999 yılında ülkemize büyük maddi manevi yaralar açan Gölcük ve Bolu depremlerinde, bölge halkına yardımcı olmak üzere “Gölcük – İhsaniye” ve “Düzce – Kaynaşlı” bölgelerinde enkaz altında yaralı aramakyardım dağıtımı, bölge halkına geçici barınak ve çadır kurulması gibi pek çok görevde rol almış, bölge halkı ve yetkililerinin sevgi ve saygısını kazanmıştır. Ayrıca, izcilerimiz ve ailelerinin yardımı ile ülkemizde meydana gelen doğal afetlerde, bölge halkı kıyafet, oyuncak ve genel ihtiyaç malzemeleri gönderilmiştir. Yine aynı şekilde 1992 yılında yaşanan Erzincan depreminde de maddi ve manevi her türlü yardım ve desteği bu bölgeye yapmıştır.

2006 yılında T.C. Devleti Planlama Teşkilatına bağlı Ulusal Ajans desteği ile Ankara’daki İşitme Engelliler İlk ve Ortaöğretim Okulları öğrencilerine, temel ilkyardım, doğal afetler, yangından korunma ve yangına müdahale konularında eğitimleri içeren “Konuşan Eller Yara Saracak” isimli bir gençlik projesi gerçekleştirildi. Ayrıca Ankara Hisarlıkaya Köyü “Hisarlıkaya İlköğretim Okulu” için eğitim araç ve gereçleri temini ile Atatürk Büstü yapımı projemiz tamamlanmıştır. Yardım projelerimiz daha fazla insana yardımcı olmak anlamında devamını sürdürmektedir.